Vogelspot

  • Algemeen

Wie van vogels houdt, gaat naar Waddeneiland Vlieland. Ruim 300 verschillende vogelsoorten is het eiland rijk. De belangrijkste broedvogel is de eidereend, die gespot kan worden bij één van de broedplaatsen op Vlieland. Meeuwenduinen, Oude en Nieuwe kooi en het Posthuiswad zijn dit soort broedplekken. Langs de Postweg staat dit vogelspothuisje waar de geduldige wandelaar wel eens een Thureluur, Scholekster of Wulp zou kunnen ontdekken. Op het wad vinden ze de nodige rust en ruimte om te eten, broeden of reserves aan te leggen voor ze weer vertrekken naar warmere oorden. 

Hoe gebruik ik deze website?
Ontdek

Starten? Klik op de knop "Ontdek".

Draai

Klik en sleep om rond te kijken.

Klik

Volgende foto? Klik op het rondje.

Ik snap het